วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00-12.00 น. โรงพยาบาลไพรบึง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค-19 ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง

Scroll to Top