ชมจริยธรรมโรงพยาบาลโรงพยาบาลไพรบึง จัดกิจกรรมใส่บาตรทุกวันศุกร์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และญาติคนไข้ร่วมใส่บาตรที่หน้าตึก IPD

Scroll to Top