ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ดังนี้

  1. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา
  2. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-31 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

Scroll to Top