29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลไพรบึง ได้จัดกิจกรรมมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาทางด้านการมองเห็นในเขตรับผิดชอบ ตามโครงการแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลไพรบึง ได้จัดกิจกรรมมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาทางด้านการมองเห็นในเขตรับผิดชอบ ตามโครงการแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนายแพทย์ศรีไพร ทองนิมิตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเฉลิม นพไทย รองนายกเทศมนตรีตำบลไพรบึง นายถวิล สุภาพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงพลัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ได้มอบแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลไพรบึง จำนวน 318 คน

ออกหน่วยให้บริการคัดกรองสุขภาพ ตรวจเลือด คัดกรองเบาหวานและระดับไขมันในกลุ่มอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. โรงพยาบาลไพรบึง โดยกลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวมร่วมกับกลุ่มงานทันตกรรม ได้ออกหน่วยให้บริการคัดกรองสุขภาพ ตรวจเลือด คัดกรองเบาหวาน และระดับไขมัน ในกลุ่มอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป รวมทั้งให้บริการเคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ ในกลุ่มอายุตั้งแต่ 25-59 ปี และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชน ณ ศาลาประชาคมบ้านไพรบึง หมู่ 15

ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค-19 ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00-12.00 น. โรงพยาบาลไพรบึง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค-19 ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง

พิธีเปิดกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.10 น. นายศรีไพร ทองนิมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไพรบึง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี เทศบาล อบต.ครู นักเรียน และอสม. เข้าร่วมกิจกรรม  

ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล (เฉพาะแห่ง) โรงพยาบาลไพรบึง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล (เฉพาะแห่ง)

Scroll to Top