ขอขอบคุณ คุณวิเศษ แสนศรี และครอบครัว

ขอขอบคุณ คุณวิเศษ แสนศรี และครอบครัว บริจาค ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ ผ้าขาวดิบ และผ้ายาง สำหรับบริการผู้ป่วย ผู้รับบริการในโรงพยาบาลไพรบึง

พญ.ฐิชารัศม์ ชัยบรรจงวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไพรบึง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยท่านอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

พญ.ฐิชารัศม์ ชัยบรรจงวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไพรบึง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยท่านอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริการ((ESB) บริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 2 

วันที่ 15 ธันวาคม 2566  แพทย์หญิงฐิชารัศม์ ชัยบรรจงวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไพรบึง เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริการ(ESB) บริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 1  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลไพรบึง

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริการ((ESB) บริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 1 

วันที่ 14 ธันวาคม 2566  แพทย์หญิงฐิชารัศม์ ชัยบรรจงวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไพรบึง เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริการ(ESB) บริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 1  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลไพรบึง

Scroll to Top