10 อันดับโรค

Top 10 Diagnosis (OPD) 2566

ลำดับชื่อโรคปีงบ 66
1Essential hypertension 14,575
2Diabetes mellitus5,786
3ฟันผุ3,390
4Chronic kidney disease,stage 3 3,166
5common cold 2,639
6Dyspepsia 2,221
7Muscle strain 1,605
8Fever,unspecified 1,415
9Gout1,094
10Dizziness863

Top 10 Diagnosis (IPD) 2566

ลำดับชื่อโรคปีงบ 66
1Fever,unspecified 97
2Pneumonia85
3Chronic kidney disease,state 5 71
4Gastroenteritis and colitis of unspecifile 69
5DHF 41
6โรคฉี่หนู 39
7CHF36
8COPD34
9DM type2 32
10Alcohol dependence syndrome 32
Scroll to Top