ขอขอบคุณ คุณวิเศษ แสนศรี และครอบครัว

ขอขอบคุณ คุณวิเศษ แสนศรี และครอบครัว บริจาค ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ ผ้าขาวดิบ และผ้ายาง สำหรับบริการผู้ป่วย ผู้รับบริการในโรงพยาบาลไพรบึง

พญ.ฐิชารัศม์ ชัยบรรจงวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไพรบึง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยท่านอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

พญ.ฐิชารัศม์ ชัยบรรจงวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไพรบึง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยท่านอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริการ((ESB) บริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 2 

วันที่ 15 ธันวาคม 2566  แพทย์หญิงฐิชารัศม์ ชัยบรรจงวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไพรบึง เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริการ(ESB) บริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 1  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลไพรบึง

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริการ((ESB) บริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 1 

วันที่ 14 ธันวาคม 2566  แพทย์หญิงฐิชารัศม์ ชัยบรรจงวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไพรบึง เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริการ(ESB) บริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 1  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลไพรบึง

29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลไพรบึง ได้จัดกิจกรรมมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาทางด้านการมองเห็นในเขตรับผิดชอบ ตามโครงการแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลไพรบึง ได้จัดกิจกรรมมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาทางด้านการมองเห็นในเขตรับผิดชอบ ตามโครงการแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนายแพทย์ศรีไพร ทองนิมิตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเฉลิม นพไทย รองนายกเทศมนตรีตำบลไพรบึง นายถวิล สุภาพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงพลัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ได้มอบแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลไพรบึง จำนวน 318 คน

ออกหน่วยให้บริการคัดกรองสุขภาพ ตรวจเลือด คัดกรองเบาหวานและระดับไขมันในกลุ่มอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. โรงพยาบาลไพรบึง โดยกลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวมร่วมกับกลุ่มงานทันตกรรม ได้ออกหน่วยให้บริการคัดกรองสุขภาพ ตรวจเลือด คัดกรองเบาหวาน และระดับไขมัน ในกลุ่มอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป รวมทั้งให้บริการเคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ ในกลุ่มอายุตั้งแต่ 25-59 ปี และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชน ณ ศาลาประชาคมบ้านไพรบึง หมู่ 15

ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค-19 ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00-12.00 น. โรงพยาบาลไพรบึง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค-19 ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง

พิธีเปิดกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.10 น. นายศรีไพร ทองนิมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไพรบึง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี เทศบาล อบต.ครู นักเรียน และอสม. เข้าร่วมกิจกรรม  

Scroll to Top