เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล (เฉพาะแห่ง) โรงพยาบาลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) โรงพยาบาลไพรบึง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top