29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลไพรบึง ได้จัดกิจกรรมมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาทางด้านการมองเห็นในเขตรับผิดชอบ ตามโครงการแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลไพรบึง ได้จัดกิจกรรมมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาทางด้านการมองเห็นในเขตรับผิดชอบ ตามโครงการแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนายแพทย์ศรีไพร ทองนิมิตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเฉลิม นพไทย รองนายกเทศมนตรีตำบลไพรบึง นายถวิล สุภาพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงพลัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ได้มอบแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลไพรบึง จำนวน 318 คน