โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริการ((ESB) บริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 2 

วันที่ 15 ธันวาคม 2566  แพทย์หญิงฐิชารัศม์ ชัยบรรจงวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไพรบึง เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริการ(ESB) บริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 1  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลไพรบึง

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริการ((ESB) บริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 1 

วันที่ 14 ธันวาคม 2566  แพทย์หญิงฐิชารัศม์ ชัยบรรจงวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไพรบึง เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริการ(ESB) บริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 1  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลไพรบึง

Scroll to Top