ขอขอบคุณ คุณวิเศษ แสนศรี และครอบครัว

ขอขอบคุณ คุณวิเศษ แสนศรี และครอบครัว บริจาค ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ ผ้าขาวดิบ และผ้ายาง สำหรับบริการผู้ป่วย ผู้รับบริการในโรงพยาบาลไพรบึง