ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ดังนี้ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-31 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ