ประกาศจังหวัดศรีสะเกษเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของโรงพยาบาลไพรบึง ประจำปี 2566