ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคา E-Bidding